Tinkercad

Tinkercad on ilmainen 3D-mallinnusohjelma. Se on selainpohjainen, joten käyttäjän ei tarvitse asentaa mitään. Mallintaminen Tinkercadilla perustuu valmiiden objektien yhdistelyyn ja muokkaamiseen. Tinkercad mainostaa itseään helppokäyttöisimpänä 3D-mallinnusohjelmana, eikä Tinkercadin käyttö ei vaadi käyttäjältään aiempaa kokemusta 3D-mallintamisesta. Tinkercadin sivuilta löytyy useita pikakursseja, joiden avulla on helppo päästä alkuun.

Tinkercadia pääsee käyttämään osoitteessa https://www.tinkercad.com/. Käytön aloittamiseksi täytyy luoda tunnus, jonka voi luoda etusivulla olevasta linkistä.

tinkercad_etusivu

Kuinka se toimii:

1. Aseta

Muodot ovat perusrakennuspalikoita Tinkercadissa. Muotoja voi käyttää materiaalin lisäämiseen tai poistamiseen. Tinkercadilla työskentelyn voi aloittaa muokkaamalla jo olemassa olevaa mallia tai aloittamalla tyhjästä.

2. Muokkaa

Muotojen muokkaaminen kannattaa aloittaa siitä, että siirtää ne paikoilleen. Liikuta, pyöritä ja muotoile muotoja vapaassa tilassa. Apuna on mahdollista käyttää viivoitinta, jonka avulla muodot saa aseteltua tarkasti.

3. Yhdistä

Muotoja on mahdollista liittää yhteen. Muotojen yhdistely mahdollistaa yksityiskohtaisten mallien luomisen.

Työkalut ja työskentelyalusta

Kun tunnus on luotu ja sillä on kirjauduttu sisään, Tinkercadin käytön voi aloittaa. Klikkaamalla ”Create new design” saa auki uuden projektin. Kun Tinkercadia käyttää ensimmäistä kertaa, ohjelma neuvoo, miten perustoiminnot toimivat (Alkeiskurssin saa pois päältä vasemmasta nurkasta painamalla ”Exit tutorial”. Alkeiskurssi ja muut kurssit löytyvät omalta profiilisivulta, joten niitä voi katsoa sieltä jälkikäteen tarvittaessa).

tinkercad_alusta

Kuvassa näkyvä sininen ruudukko on apuruudukko, joka auttaa hahmottamaan, minkä kokoisia Tinkercadilla luodut mallit olisivat luonnossa. Muotoja voi kuitenkin luoda myös ympärillä näkyvälle valkoiselle alueelle, joten työskentelytilaa on paljon. Ruudukon saa halutessaan pois näkyvistä.

Oikeassa reunassa näkyvä palkki sisältää kaikki oletusrakennuspalikat. Klikkaamalla otsikkoa saa auki valikon, josta löytyy kuhunkin kategoriaan sopivia rakennusmateriaaleja. Tinkercadin omien rakennusmateriaalien lisäksi mallintamisessa on mahdollista käyttää muiden Tinkercad-käyttäjien luomia malleja. Ne löytyvät ”Community”-valikosta. On myös mahdollista julkaista omia malleja, jolloin muut Tinkercad-käyttäjät voivat käyttää niitä.

Muotojen lisääminen ja poistaminen

Tinkercadilla mallintaminen tapahtuu valmiiden muotojen avulla. Valmiita muotoja on pääasiassa kahta tyyppiä, muodot jotka lisäävät ja muodot jotka poistavat. Suurin osa muodoista lisää materiaalia. Ne näkyvät valikossa jollain värillä. Materiaalia poistavat muodot näkyvät harmaaraidallisina.

tinkercad_holes

Materiaalia poistavat muodot

tinkercad_geo

Materiaaleja lisäävät muodot

Muoto valitaan valikosta, jonka jälkeen se lisätään työskentelyalueelle. Muotoa klikataan ensin valikossa ja sen jälkeen se vedetään paikkaan, johon muoto halutaan laittaa. Muoto asettuu paikalleen klikkaamalla. Muodon voi poistaa klikkaamalla sen aktiiviseksi ja painamalla sen jälkeen näppäimistöstä ”Delete”.

tinkercad_aseta

Muotojen muokkaaminen

Muotojen lisäämisen ja poistamisen lisäksi muotojen kokoa voi muuttaa ja niitä voi yhdistellä uusiksi muodoiksi.

Kun muoto on lisätty työskentelyalueelle, klikkaaminen saa sen aktiiviseksi. Aktiivisen muodon alareunan jokaiseen kulmaan ilmestyy valkoiset neliöt. Viemällä hiiren neliön päälle saa aktivoitua koon muokkaustyökalun. Kokoa muutetaan vetämällä tai työntämällä punaista neliötä johonkin suuntaan. Muodon sivuilla näkyy myös muodon mitat. Muodon korkeutta muutetaan vetämällä punaista neliötä muodon päällä.

tinkercad_koko

tinkercad_sulautettuMuotojen yhdistäminen tapahtuu siten, että kaikki yhdistettävät muodot valitaan aktiiviseksi. Sen jälkeen painetaan yhdistämispainiketta (”Group”). Yhdistetyn muodon kaikki palikat muuttuvat samanvärisiksi. Yhdistetyn muodon saa purettua valitsemalla sen aktiiviseksi ja painamalla ”Ungroup”. ”Group” ja ”Ungroup”-painikkeet löytyvät työskentelyalueen oikeasta yläreunasta.

Muodosta voi leikata paloja pois muotoja poistavilla muodoilla (”Holes”). Muodot laitetaan päällekkäin ja ne valitaan aktiiviseksi. Sen jälkeen ne yhdistetään (”Group”).

Muodon ollessa aktiivisena, sen ympärillä näkyy myös kolme nuolta. Vetämällä nuolista voi pyörittää muotoa X-, Y- ja Z-akselien suuntaisesti. Kun muodon kulmissa olevaa nuolta vedetään, sen ympärille ilmestyy astetaulukko. Se näyttää, kuinka monta astetta muotoa käännetään. Kun muoto on sopivassa kulmassa, vasen painike vapautetaan. Muodon päällä näkyy neljäs hieman erilainen nuoli, jota vetämällä voi nostaa tai laskea muotoa.

tinkercad_rotatetinkercad_rotate2

Kameran käyttäminen

Kameran käyttöön on kaksi eri tapaa. Sitä voi käyttää työskentelyalueen vasemmassa ylänurkassa näkyvillä painikkeilla tai hiiren avulla. Pitämällä hiiren oikeaa painiketta pohjassa ja liikuttamalla hiirtä, kameran perspektiiviä voi muuttaa. Kun kamera on oikeassa kohdassa, painike vapautetaan. Toinen kamera toimii samalla periaatteella, mutta se liikuttaa kameraa ylös, alas ja sivuille. Toista kameraa käytetään painamalla hiiren rullaa pohjassa. Hiiren rullaa vierittämällä kameraa voi zoomata sisään- ja ulospäin.

tinkercad_kameratinkercad_zoom_navi

Loppuyhteenveto

Tinkercad on helppokäyttöinen ja ilmainen 3D-mallinnusohjelma, joka toimii selaimella. Se sopii erityisesti 3D-tulostettavien 3D-mallien tekoon. Tinkercadilla mallintaminen perustuu materiaalien yhdistämiseen ja muokkaamiseen. Muotoja sulautetaan yhteen ja niitä muotoillaan muuttamalla niiden kokoa ja leikkaamalla paloja pois.