Koulutietotekniikan kokonaispalvelu

Kokonaispalvelu on nimensä mukaisesti laaja paketti koulun tietotekniikkaan liittyviä laitteita ja palveluita. Sen pääajatus on siinä, että me järjestämme koululle tarvittavan määrän opetustietotekniikkaa ja muita sitä tukevaa laitteistoa, tuemme niiden käyttäjiä ja koulutamme opettajia, jotta he osaavat ja uskaltavat käyttää tekniikkaa hyödykseen opettamisessa.

Mitä koulu tai kunta saa?

– Toimivan opetustietotekniikan
– Opettajien ja oppilaiden tuen
– Laitteiden ja järjestelmien teknisen ylläpidon
– Sähköiset oppimisympäristöt (valinnan mukaan markkinoilta)
– Laitteistot – jo olemassa olevat modernisoituina käyttöön ja lisää Opinsysiltä
– Liittymät muihin osapuoliin ja kunnan oppilashallintoon, yms.
– Opettajien digikoulutukset
– Muiden toimittajien ohjelmistot ja sähköiset oppimateriaalit
– Merkittävän rahallisen säästön – palvelu maksaa itsensä säästöinä
– Tyytyväisyys- ja rahat takaisin -takuun

Normaalisti aloitamme modernisoimalla kouluilla jo olevat tietokoneet. Kytkemme ne Digialustaan ja asennamme ne uusiksi minkä jälkeen ne toimivat entistä paremmin. Koulutamme samalla kaikki opettajat siihen kuinka digitaaliset välineet tulevat arjen työkaluiksi opetukseen.

Koulun muu tekniikka liittyy mukaan. Tulostimet, opetustekniikka, oppimisalustat ja muu jo hankittu sovitetaan yhdeksi kokonaisuudeksi, joka toimii varmatoimisesti ja josta hiotaan turha mutkikkuus pois.

Lisää laitteita toimitamme tarvittaessa. Painopiste on oppimisen kannalta tärkeimmissä välineissä. Erityisesti oppilaiden kannettavat tietokoneet ovat tärkeitä useimmissa kouluissa, joissa laitteita on vasta vähän oppilaskäytössä.

Työnjako

Työnjako kunnan IT:n kanssa järjestetään kunnan tarpeiden mukaan. Huolehdimme yhdessä yhteistyöstä muiden toimittajien kanssa ja koordinoimme kokonaisuutta yhdessä sivistysjohdon kanssa.

Kaikki laitteet ja järjestelmät, joita opetuksessa käytetään, ovat osa kokonaisuutta. Osia hankitaan muiltakin: sähköisissä oppimisympäristöissä olemme yhteensopivia kaikkien vaihtoehtojen kanssa, molemmat kotimaiset oppilashallinto-ohjelmat on mahdollista integroida järjestelmään, laitteistoja laidasta laitaan voidaan hyödyntää oppilaiden ja opettajien käytössä. Sähköinen oppimateriaali saadaan hankittua mallikkaasti yhteistyökanavien kautta ja tekniset integraatiot siihen ovat käytettävissä.

Koulun roolit

Kokonaispalvelumme ulottuu monelle alueelle tietotekniikan ja opetustyön osalta. Jokaisella sidosryhmällä on kehityksessä erittäin tärkeä rooli:

– Rehtori: johtaa opettamisen kehittymistä ja toimintakulttuuria
– Opettaja: vastaa luokan toiminnasta ja pitää digivempaimet välineiden roolissa
– TVT-vastaava: aistii mielialaa, rohkaisee kollegoita
– Sivistysjohto: luo puitteet ja oikeutuksen, on sivistyksen asialla

Tietohallinnon rooli riippuu Opinsysin toimittaman palvelun laajuudesta. Mahdollisia rooleja ovat:
– Hankinnan asiantuntija, laadun arvioija ja tietohallinto (laaja palvelusisältö)
– Yllä oleva ja muiden osapuolten palveluiden ja laitteiden hankinta (laajahko palvelusisältö)
– Yllä oleva ja tietoliikenneyhteyksien toteutus, laitteistojen fyysinen huolto (suppeahko palvelusisältö)
– Yllä oleva ja järjestelmien ylläpitäjä ja opettajien tekninen tuki (suppea palvelusisältö)

OPPILAIDEN JA OPETTAJIEN TIETOKONEET

Kokonaispalveluun otetaan kaikki koululla jo olevat tietokoneet ja lisälaitteet. Niihin asennetaan Digialustan käyttöjärjestelmä ja ohjelmistot. Kaikki laitteet ovat sen jälkeen yhtenäisiä .

Omat laitteet mukaan

Omien laitteiden järkevä hyödyntäminen koulutyössä on mahdollisuus. Ne tarjoavat mahdollisuuden rivakkaan ja joustavaan arkipäivän digitalisaatioon. Edelleen, suurella osalla kouluja ei ole suuria määriä kannettavia tietokoneita oppilaiden käyttöön, jolloin oppilaiden omilla älypuhelimilla voi saavuttaa osan hyödyistä.

Älypuhelimia varten rakennamme langattomat verkot siten, että niihin liittyminen on helppoa ja verkon kapasiteetti riittää. Meistä laitteiden määrää ei ole järkeä rajoittaa vain siksi, että tietoverkkoja ei saa rakennettu riittävän hyviksi. Tästä syystä olemme suunnitelleet langattomien lähiverkkojen toiminnan ja rakenteen suurille laitemäärille sopiviksi.

Omilla laitteilla voi käyttää myös muita lähiverkon palveluita. Myös omista laitteista tulostaminen koulun laitteille on mahdollista.

Langaton verkko

Digitaalisen koulun perusta on langaton lähiverkko. Se mahdollistaa kaiken muun toiminnan. Ilman toimivaa langatonta verkkoa, ei digitalisaatiossa ole mahdollista päästä eteenpäin, sillä kaikkien koulun laitteiden ja omien puhelinten käyttö koululla vaatii sen. Edes mobiilidata ei riitä koulun olosuhteissa, sillä koululla käytettäviä, verkkoon kytkeytyneitä laitteita on niin paljon. Langattoman lähiverkon kuuluu kantaa suurin verkkoihin kohdistuva kuorma.

Langaton lähiverkko on osa koulutietotekniikan kokonaispalvelua. Toteutamme sen Digialustan välinein. Toteutuksen yksityiskohtiin vaikuttavat koulurakennuksen ominaispiirteet ja uusi opetussuunnitelma. Mitoitamme verkon uuden opetussuunnitelman mukaisen digitaalisen opetuksen tarpeisiin, jolloin laitteiden määrä on usein koulun oppilasmäärää suurempi. Tästä syystä tavallisen yritysverkon mitoitus ei riitä alkuunkaan.

OPETTAJIEN JA OPPILAIDEN TUKI

Tukipalvelu perustuu henkilökohtaiseen kontaktiin ja tukihenkilöömme, joka on mukana palvelemassa koulua palvelun käynnistämisestä asti. Hän on läsnä koulutuksissa ja johtaa koko järjestelmän rakentamisen. Tavoitteemme on, että tämä henkilö tuntee kaikki opettajat ja osaa auttaa tarkemmin ja nopeammin kuin tukipäivystyksemme. Tutulle henkilölle ongelmat ja kysymykset esitetään rohkeammin kuin muille eivätkä ne jää piiloon vaille vastausta.

Tukipalvelumme perusta on teknis-pedagoginen etätuki. Se on taloudellisempi ja nopeampi kuin perinteinen lähituki. Edes samalla koululla olevat tvt-vastuuopettajat eivät yleensä pääse tavoitteenamme olevaan ”saman välitunnin” ratkaisuaikaan. Tavoitteenamme on, että kysymys tai ongelma saadaan käsiteltyä saman välitunnin aikana. Tuttu tukihenkilö ja tehokkaat etätukivälineet ovat työvälineemme tämä tavoitteen saavuttamiseen.

PALVELUN TEKNINEN TOTEUTUS

Tekniikka pohjautuu Digialustaamme, joka tulee käyttöön pilvipalveluna. Koulun paikalliset palvelimet liittyvät sen osaksi. Jokaiseen opettajien ja oppilaiden tietokoneen asennetaan Digialustan käyttöjärjestelmä. Laitteet ovat sen kautta teknisessä valvonnassa ja saavat päivitykset ja asetusten muutokset sitä kautta.

Kouluilla voi olla palvelimia. Ne mahdollistavat tulostuksen, tiedostopalvelut ja langattoman lähiverkon. Lisäksi niiden ansiosta kannettavien tietokoneiden päivitykset ovat hyvin huomaamattomia ja nopeita. Siksi tavallista ”maanantaiaamun kirousta” ei ole, eli laitteet eivät käynnistämisen jälkeen ala puoli päivää kestävää päivitysruljanssia. Tiedot myös varmuuskopioidaan Digialustan kautta.

Integraatiot muihin järjestelmiin

Digialustamme integroituu monipuolisesti erilaisiin opetuksessa ja kouluissa käytettyihin järjestelmiin:

* Käyttäjätietojen synkronointi Primuksesta Opinsys-järjestelmään
* Käyttäjätietojen synkronointi Opinsys-järjestelmästä Azure AD:hen.
* Käyttäjätietojen synkronointi ja autentikointi Opinsys-järjestelmästä
* MPASSid
* Dreamschool
* Edison
* Viope
* G Suite for Education
* Autentikointi Opinsys-järjestelmästä
* Peda.net

HANKINTA JA HINNOITTELU

Hinnoittelu perustuu oppilasmäärään. Tyypillisessä laajuudessa, joka kattaa opettaja- ja oppilaslaitteet, langattoman verkon ylläpidon, koulun tulostuksen tukipalveluineen, palveluveloitus on 3 €/kk oppilasta kohden.

Palvelun saa käyttöön nopeimmillaan 4-5 viikossa yhteydenotosta. Riskiä hankinnassa ei ole: uusille asiakkaille annamme neljän kuukauden rahat takaisin -tyytyväisyystakuun. Sitoudumme maksamaan kaikki veloituksemme takaisin ja palauttamaan lähtötilanteen, jos palveluun ei olla tyytyväisiä.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme saadaksesi lisätietoja ja maksuttoman arvion!

Minna Kela

044 340 7793
minna.kela@opinsys.fi