PALVELUT

 

Koulutietotekniikan kokonaispalvelu

Kokonaispalvelumme on nimensä mukaisesti hyvin laaja paketti. Sen tarkka laajuus sovitaan koulukohtaisesti, mutta pääajatus on se, että me järjestämme koululle keskeiset opetustietotekniikan osat ja laitteet ja tuemme niitä käyttäviä ihmisiä koulutuksin, ja tukipuhelimen avulla.

Kun opettajat osaavat ja uskaltavat käyttää teknologiaa hyväkseen opetuksessa, se innostaa myös oppilaita opettelemaan.

Kokonaispalvelumme tilaavat koulut saavat:
– Toimivan opetustietotekniikan
– Opettajien ja oppilaiden tuen
– Laitteiden ja järjestelmien teknisen ylläpidon
– Sähköiset oppimisympäristöt (valinnan mukaan markkinoilta)
– Laitteistot – jo olemassa olevat modernisoituina käyttöön ja lisää Opinsysiltä
– Liittymät muihin osapuoliin ja kunnan oppilashallintoon, yms.
– Opettajien digikoulutukset
– Muiden toimittajien ohjelmistot ja sähköiset oppimateriaalit
– Merkittävän rahallisen säästön – palvelu maksaa itsensä säästöinä
– Tyytyväisyys- ja rahat takaisin -takuun

Koulutukset

Uusista laitteista, toimintamalleista tai opetusmenetelmistä ei ole mitään hyötyä, jos koulun opettajat eivät uskalla tai osaa käyttää niitä opetuksessa.

Koulujen tieto- ja viestintätekniikan kehittämisen tulisi kulkea aina käsi kädessä henkilöstön osaamisen ja motivaation kehittämisen kanssa. Opettajien toiminnallisilla koulutuksilla luomme osaamisen perusteita ja rakennamme rohkeutta tarttua toimeen.

Koulutusmenetelmät ja koulutuspajat perustuvat toiminnallisuuteen. Opettajat tekevät ja toimivat itse, käyttävät todellisia välineitä, todenmukaisessa ympäristössä. Ihannetilanne olisi se, että opettaja on yhdessä oppilaiden kanssa harjoittelemassa. Näitä toteutamme #teknologiaseikkailuissa. Toteutamme myös VESO-koulutuksia. Niiden rytmitys ja kesto suunnitellaan tilaajan kanssa.

Uusiokannettavat

Uusiokannettavien hankinta on helppo tapa aloittaa yhteistyö kanssamme.

Uusiokannettavat ovat suomalaisten koulujen tarpeisiin suunniteltuja tietokoneita. Kannettavat ovat aiemmin olleet yrityskäytössä, jonka jälkeen jokainen laite on tarkastettu ja huollettu täysin. Uusiokannettaviin on valmiiksi asennettu opetuksessa käytettävät ohjelmat ja valikko uuden OPS:n mukaisesti. Laitteiden hintaan sisältyy kolmen vuoden takuu ja tukipuhelin laitteen käyttöä ja pedagogisia vinkkejä varten. Uusiokannettavat vastaavat teholuokaltaan n. 1000 € hintaisia kuluttajakäyttöön suunniteltuja laitteita, mutta niiden hankintahinta on murto-osa siitä.

Koulut voivat hankkia uusiokannettavia kertaostona tai niille voi solmia palvelusopimuksen. Kolmen vuoden palvelusopimukseen kuuluu aina tukipalvelu ja laitteiden takuu. Palvelusopimuksen aikana vikaantuvat laitteet korjataan tai vaihdetaan uuteen.

 

Muut laitteet

Toimitamme kaikkia kouluissa tarvittavia ict- ja av-laitteita. Tämä koskee erityisesti tietoverkkohin tarvittavia laitteistoja ja muita piiloon jääviä tekniikan osia.

Laitetoimittajana tehtävämme on luonnollisesti myös varmistaa, että kaikki laitteistot ovat pitkällä tähtäimellä keskenään yhteensopivia. Vastaamme toimittamiemme järjestelmien toiminnasta avaimet käteen -periaatteella.

Konsultointi ja neuvonantajapavelut

Konsultointi ja neuvonantopalvelumme kuuluvat luonnollisena osana kokonaispalveluumme, mutta tarjoamme teknis-pedagogista suunnittelupalveluamme myös erillään kokonaisratkaisusta.

Voimme auttaa muunmuassa:
– uudiskoulujen tvt-suunnittelussa
– opetusvälineistön kehittämishankkeissa
– pitkittyneissä ongelmissa langattoman tiedonsiirron kanssa
– opettajien osaamisen kartoittamisessa

Koulun langaton verkko

Digitaalisen koulun perusta on langaton lähiverkko. Se toimii mahdollistajana kaikelle muulle toiminnalle ja ilman sitä ei ole mahdollista kehittää koulun digivalmiutta.

Sujuva koulun laitteiden ja omien puhelimien käyttö koululla vaati langattoman verkon, sillä edes nykyiset mobiiliverkot eivät riitä kattamaan verkkoa kaikille laitteille koulujen olosuhteissa. Verkko mitoitetaan uuden opetussuunnitelman mukaisen digitaalisen opetuksen tarpeisiin. Tällöin laitteiden määrä on usein koulun oppilasmäärää suurempi.

Suunnittelemme ja toteutamme langattomia verkkoja kouluille kokonaispalvelun ohessa, mutta myös erillisenä palveluna. Suosittelemme langatonta lähiverkkoamme erityisesti oppilaskannettavia hankkiville kouluille, jos heidän langattoman verkon toimivuudessa on ongelmia.

PYYDÄ ESITTELY PALVELUISTAMME

Ota yhteyttä myyntiimme

Minna Kela
044 340 7793
minna.kela@opinsys.fi

Ota yhteyttä