Lukiolaiskannettavat ovat lukioille ennakkotilattavissa nyt.

OPINSYS

Koulutietotekniikan kokonaispalvelu
Suomalaisten koulujen digitalisaatio alkaa OPETTAJISTA
Suomalaisten koulujen digitalisaation avainroolissa eivät ole laitetoimittajat, laitteet, teknologia, ratkaisut, pilvi, digi, mobiili, eikä tabletit. Suomalaisten koulujen digitalisaation avainroolissa ovat opettajat. Opettajat tekevät käytännössä tärkeimmän työn digitalisaation parissa.

He opastavat lapset käyttämään teknologiaa oikealla tavalla, oikeissa paikoissa, innostavat lapsia oppimaan. Tämä vaatii opettajilta todella paljon. Opettajan on osattava, ymmärrettävä ja ennen kaikkea uskallettava käyttää teknologiaa hyväkseen opetuksessa. Meidän roolimme on tukea, auttaa ja innostaa opettajia hyödyntämään digitalisaation mahdollistamia opetuskeinoja.

Koulujen digitalisaatiolle on tultava vahva tuki kunnanjohdolta. Sivistystoimenjohtajat eivät voi piiloutua näin mittavilta muutoksilta tai ohjata niitä vain tietohallinnon päätettäväksi, sillä kyse on paljon laite- ja käyttöjärjestelmävalintoja suuremmasta asiasta. Koulujen digitalisaatiossa kysymys on oppimisen mahdollistamisesta ja opetuksen tasosta.

Sivistystoimenjohtajat määrittävät konkreettiset tavoitteet oppimiselle ja vievät uudistukset läpi koko kuntaan. Näillä tavoitteilla ja toimenpiteillä määritetään miten koulutamme lapsiamme, mitä mahdollisuuksia oppimiseen annetaan ja minkä tasoista oppimista kouluissa tavoitellaan. Sivistystoimen johtajat ovat usein myös koulun rehtoreita, jolloin myös opetustavoitteiden jalkauttaminen kouluihin on heidän kontollaan.

Suomalaisten koulujen digitalisaatio alkaa SIVISTYSTOIMENJOHTAJISTA
Suomalaisten koulujen digitalisaatio alkaa SIVISTYSTOIMENJOHTAJISTA
Koulujen digitalisaatiolle on tultava vahva tuki kunnanjohdolta. Sivistystoimenjohtajat eivät voi piiloutua näin mittavilta muutoksilta tai ohjata niitä vain tietohallinnon päätettäväksi, sillä kyse on paljon laite- ja käyttöjärjestelmävalintoja suuremmasta asiasta. Koulujen digitalisaatiossa kysymys on oppimisen mahdollistamisesta ja opetuksen tasosta.

Sivistystoimenjohtajat määrittävät konkreettiset tavoitteet oppimiselle ja vievät uudistukset läpi koko kuntaan. Näillä tavoitteilla ja toimenpiteillä määritetään miten koulutamme lapsiamme, mitä mahdollisuuksia oppimiseen annetaan ja minkä tasoista oppimista kouluissa tavoitellaan. Sivistystoimen johtajat ovat usein myös koulun rehtoreita, jolloin myös opetustavoitteiden jalkauttaminen kouluihin on heidän kontollaan.

Suomalaisten koulujen digitalisaatio alkaa REHTOREISTA
Koulujen rehtorit ovat erittäin tärkeässä asemassa kaikissa muutostilanteissa. Heidän vaikutuspiirissään eivät ole vain opettajat, mutta myös oppilaat ja heidän vanhempansa. Digitaalisuuden tulo koulujen opetukseen vaatii jokaisen koulun muutosjohtajalta, rehtorilta paljon.

Rehtorit luotsaavat joukkueensa muutokseen johtamalla edestä. Heidän on oltava konkreettisesti mukana digitalisaatiohankkeissa ja osattava tukea opettajia ja oppilaita oikealla tavalla uudessa tavassa oppia. Rehtoreiden on oltava etulinjassa opettelemassa ja käyttämässä digitaalisia toimintatapoja ja siten rohkaista myös opettajia käyttämään helpompia tapoja toimia.

Kunnan koulujen laitteistoihin ja tietotekniikkaan liittyviä hankintoja ei tietenkään tule tehdä ilman tietohallintojohtajien mukanaoloa. Tietohallintojohtajat vastaavat useimmiten siitä, mitä laitteita ja järjestelmiä kouluihin hankitaan ja millä mallilla hankinnat tehdään.

Myös kunnan teknisen tuen järjestäminen on usein tietohallinnon vastuulla. Teknis-pedagogisen etätukemme ansiosta tietohallinnossa voidaan keskittyä tärkeisiin tehtäviin, kun tukihenkilöstö vapautuu rutiininomaisilta tukipyynnöiltä.

Suomalaisten koulujen digitalisaatio alkaa TIETOHALLINTOJOHTAJISTA
Suomalaisten koulujen digitalisaatio alkaa TIETOHALLINTOJOHTAJISTA
Kunnan koulujen laitteistoihin ja tietotekniikkaan liittyviä hankintoja ei tietenkään tule tehdä ilman tietohallintojohtajien mukanaoloa. Tietohallintojohtajat vastaavat useimmiten siitä, mitä laitteita ja järjestelmiä kouluihin hankitaan ja millä mallilla hankinnat tehdään.

Myös kunnan teknisen tuen järjestäminen on usein tietohallinnon vastuulla. Teknis-pedagogisen etätukemme ansiosta tietohallinnossa voidaan keskittyä tärkeisiin tehtäviin, kun tukihenkilöstö vapautuu rutiininomaisilta tukipyynnöiltä.

Suomalaisten koulujen digitalisaatio alkaa OPPILAISTA
Kaikki päätökset, mitä teemme koulujen kehittämiseksi ovat aina oppilaitamme varten. Opetuksessa oppilaille tietotekniikka ja välineet eivät ole olennaisia. Väliä on vain niillä valmiuksilla, joita oppilaat saavat opetellessaan ja käyttäessään teknologiaa oppimiseen.

Oppimisen oppiminen, itsesäätely, tunteiden, motivaation ja vireyden säätely. Kyky työskennellä ryhmässä, ymmärtää maailmaa, oppia sitä ja muuttaa sitä. Nämä ovat asioita, joissa oppilaamme harjaantuvat sisältöjen ja faktapohjaisen opetuksen ohella. Toimivalla teknologialla ja opettajien motivaatiolla käyttää teknologia vaikutetaan nimenomaan näiden taitojen oppimiseen.

Meidän mielestämme jokaisella ihmisellä, niin opettajilla, rehtoreilla, oppilailla ja heidän vanhemmillaan on oikeus vaatia parempaa opetusta ja parempia välineitä oppimiseen ja opettamiseen. Puhukaa asioista kunnassanne. Haastakaa vallitsevan tilan normit. Älkää tyytykö aikaa kuluttaviin huonoihin ratkaisuihin tai toimimattomaan tekniikkaan.

Ymmärrämme sen, että ulkoa päin digitalisaatiota ja helppokäyttöisempää teknologiaa ei voi pakottaa hankkimaan, vaan muutoksen ja muutoshalun on lähdettävä sisältä päin. Otamme sen että olet vierailemassa sivuillamme, merkiksi siitä, että teidän kunnassanne tai koulussanne pohditaan tieto- ja viestintätekniikan ratkaisuja. Olitpa siis kuka tahansa, päätöksentekijä tai ei, ota rohkeasti yhteyttä meihin. Autamme sinua parhaamme mukaan.

Suomalaisten koulujen digitalisaatio alkaa TEISTÄ
Suomalaisten koulujen digitalisaatio alkaa TEISTÄ
Meidän mielestämme jokaisella ihmisellä, niin opettajilla, rehtoreilla, oppilailla ja heidän vanhemmillaan on oikeus vaatia parempaa opetusta ja parempia välineitä oppimiseen ja opettamiseen. Puhukaa asioista kunnassanne. Haastakaa vallitsevan tilan normit. Älkää tyytykö aikaa kuluttaviin huonoihin ratkaisuihin tai toimimattomaan tekniikkaan.

Ymmärrämme sen, että ulkoa päin digitalisaatiota ja helppokäyttöisempää teknologiaa ei voi pakottaa hankkimaan, vaan muutoksen ja muutoshalun on lähdettävä sisältä päin. Otamme sen että olet vierailemassa sivuillamme, merkiksi siitä, että teidän kunnassanne tai koulussanne pohditaan tieto- ja viestintätekniikan ratkaisuja. Olitpa siis kuka tahansa, päätöksentekijä tai ei, ota rohkeasti yhteyttä meihin. Autamme sinua parhaamme mukaan.

Suomalaisten koulujen digitalisaatio alkaa MEISTÄ
Olemme toimineet suomalaisten koulujen tieto- ja viestintätekniikan kehittäjinä jo yli vuosikymmenen. Alusta alkaen, meille on ollut selvää se, että kehityksen ytimessä eivät ole laitteet ja välineet, vaan opettajien osaaminen, luottamus ja tyytyväisyys niiden osalta.

Olemme olemassa siksi, että opettajat osaisivat ja uskaltaisivat käyttää teknisiä välineitä opetuksessaan ja, että he voisivat luottaa niihin. Haluamme, ettei yksikään opettaja joutuisi turhautumaan samoihin päivittäisiin laiteongelmiin.

Trustmary Reviews