Opinsys ja suomalaisten koulujen digitalisaatio

Me Opinsyslaiset olemme olleet kehittämässä koulujen tieto- ja viestintätekniikkaa jo vuodesta 2003 lähtien. Alusta alkaen, meille on ollut selvää se, että kehityksen ytimessä eivät ole laitteet ja välineet, vaan opettajien osaaminen, luottamus ja tyytyväisyys niiden osalta.

Olemme olemassa siksi, että opettajat osaisivat ja uskaltaisivat käyttää teknisiä välineitä opetuksessaan ja, että he voisivat luottaa niihin. Haluamme, ettei yksikään opettaja joutuisi turhautumaan samoihin päivittäisiin laiteongelmiin.

Periaatteemme

Teknologian on toimittava

Perusedellytyksenä koulujen digitalisaatiossa on se, että kaikkien koulun laitteiden ja järjestelmien on toimittava saumattomasti. Tekniikan lisäämisen opetukseen pitäisi yksinkertaistaa, ei monimutkaistaa asioita.

Opettajien on osattava ja uskallettava käyttää teknologiaa

Teknologiasta ei ole hyötyä, jos opettajilla ei ole valmiuksia hyödyntää sitä opetuksessaan. Osaaminen ja uskallus kehittyvät vain harjoittelulla ja rohkeasti kokeilemalla.

Pedagoginen ja tekninen tuki ovat erottamattomia

Opettajien on voitava soittaa yhteen numeroon, josta hän saa sekä pedagogista, että teknistä tukea opetukseensa.

Opettajien paras koulutus on käytännöllinen harjoitus

Luennot ovat hyviä tiedonlähteitä, mutta vain käytännön koulutuksella ja harjoituksilla opettajamme pystyvät siirtämään oppimansa asiat opetukseen.

Tuki täytyy järjestää koulun aikataulun mukaan

Tunnemme koulun aikataulun ja sen vaatimukset. Tavoitteemme on, että tuki tavoittaa opettajan ennen seuraavan oppitunnin alkua.

Opettajien tyytyväisyydestä seuraa oppilaiden motivaatio

Opettajien tyytyväisyys laitteiden ja järjestelmien toimivuuteen peilautuu välittömästi myös oppilaiden motivaatioon.