OPETTAJIEN KOULUTUKSET

Kaikkien koulutusten päämäärä on antaa opettajalle käytännön toimintamalleja, jotka tulevat viipymättä käyttöön. Koulutamme opettajia siksi, että opettajan motivaatiolla ja itseluottamuksella on valtava merkitys oppimistuloksiin. Näitä meidän on tuettava.

Koulutusmenetelmät perustuvat toiminnallisuuteen. Opettajat tekevät itse, käyttäen todellisia välineitä, todenmukaisessa ympäristössä. Ihannetilanne on, että opettaja on yhdessä oppilaiden kanssa harjoittelemassa. Oppilaille ja opettajille olemme suunnitelleet erillisiä #teknologiaseikkailuja.

Tutustu #teknologiaseikkailuun tästä

Tavallisesti koulutukset toteutetaan tilaajakoulun tiloissa ja koulun välineitä käyttäen. Tämä on sen vuoksi, että opettajat voivat jatkaa täsmälleen harjoitellun mukaisesti oppilaiden kanssa. Voimme toimittaa koulutuksiin välineistöä silloin, kun se on määrän vuoksi tarpeen, tai tavoitteena on nimenomaan tutustua uusiin menetelmiin.

Yleisimmät koulutusteemat liittyvät tvt:n käyttöön. Tämä johtuu osin taustastamme: yrityksen juuret ovat tekniikan kesyttämisessä opetuksen tueksi.

Teemoista koulutamme eritasoisia kokonaisuuksia opettajien lähtötason mukaisesti Suosituimpia koulutusteemoja ovat:

– Ilman laitteita ohjelmoinnin opettaminen
– Ohjelmointi tablet-laitteiden avulla
– Ohjelmoinnin opettaminen yleisimpien Internet-aineistojen avulla
– Robotiikka ohjelmoinnin opettamisen apuna
– Ohjelmointi alakoulussa / yläkoulussa
– Kuvankäsittely osana opetusta
– Pilvityökalujen käyttö opetuksessa ja oppilaiden yhteistyön tukena
– Pilvityökalujen (Google G-SUITE, o365) opetuskäytön perusteet
– Oppilaiden omien laitteiden hyödyntäminen opetuksessa
– vuorovaikutteisuuden lisääminen kännyköiden avulla / Kahoot

Toteutamme myös VESO-koulutuksia. Niiden rytmitys ja kesto suunnitellaan erikseen tilaajan kanssa.

KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYT

Suosittelemme pajakoulutuksia, joissa 45-60 minuutin kestoisessa pajassa käsitellään yhtä teemaa
käytännön harjoituksessa. Pajoja järjestetään useista eri teemoista ja ryhmät siirtyvät pajasta toiseen. Koulutettavien määrä pajaryhmää kohti on ihannetapauksessa noin kymmenen, mutta ryhmät kahteenkymmeneen asti onnistuvat, joskaan emme suosittele yli 15 opettajan ryhmiä.

Koulutuksen jälkeen toimitamme yhteenvedon ryhmien taitotasosta ja erityisistä huomioista.

HINNOITTELU

Hinnoittelemme koulutukset kouluttajien määrän mukaan. Koulutettavien määrä ei sinänsä vaikuta hintaan muuten kuin rinnakkaisten pajojen ja kouluttajien määrän kautta.

Perushinta yhden kouluttajan koulutuspäivälle on 1000 € + matkakulut. Seuraavien kouluttajien perushinta on 860 €

Minna Kela

044 340 7793
minna.kela@opinsys.fi