Käytetyt tietokoneet ovat ympäristöteko sekä usein myös uusia edullisempia. Monella on kuitenkin virheellinen mielikuva laadusta. Entä sitten, jos tuleekin ostaneeksi laitteen, jonka akku on lopussa ja teknologia vanhentunutta?

Käytettyihin tietokoneisiin yhdistetään usein paitsi heikko akun kesto, myös mielikuvat tietokoneiden nopeasta vanhentumisesta. Monella on vielä mielikuva vuosituhannen vaihteen tilanteesta, jolloin käyttöjärjestelmän päivitys vaati usein tietokoneen vaihtamisen. Todellisuus on kuitenkin toinen. ”Yleisesti käytössä olevien käyttöjärjestelmien laitevaatimukset eivät ole muuttuneet 12 vuoteen”, huomauttaa Opinsys Oy:n toimitusjohtaja Jouni Korhonen. Uusia koneita hankkiessa lukiot joutuvat tinkimään koneiden tehoista ja laadusta, koska rahaa on rajallisesti käytössä. ”Toimitamme asiakkaille vain valmistajien eliittisarjan laitteita, jonka ansiosta laitteilla on riittävän pitkä elinkaari”, Korhonen toteaa. Toinen yleinen kysymys liittyy käytetyn kannettavan akun kestoon. Käytetyt tietokoneet voi hankkia halutessaan myös uudella akulla. Korhosen mukaan Opinsys käyttää toimittamissaan laitteissa vain hyväkuntoisia akkuja ja jokainen käytetty akku testataan. Mikäli akun kestävyys huolettaa, voidaan asiakkaalle tarvittaessa tarjota mahdollisuutta laajentaa kolmen vuoden takuu koskemaan myös koneiden akkuja. Tällaista takuuta ei välttämättä ole uusiin tietokoneisiin saatavilla.

Ekologinen ratkaisu

Suomen lukioiden tietokonehankinnat tuottavat vuosittain yli viiden miljoonan kilogramman hiilidioksidipäästöt. Suhteutettuna uuden auton päästöihin tämä vastaa lähes 3 000 henkilöauton vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä. Hankkimalla käytettyjä tietokoneita, nämä päästöt voidaan välttää, jopa rahaa säästäen. Kuopion kaupungin lukio-opetuspäällikkö Jukka Sormunen kertoo käytettyjen tietokoneiden tukevan myös nuorten arvomaailmaa. ”Nuoret arvostavat sitä, että teemme ekologisia valintoja. Positiivisen palautteen määrä on yllättänyt meidät iloisesti. Kierrätetyn tuotteen käyttäminen on jopa brändikysymys siinä, missä merkkituotteiden käyttö oli aiemmin”. Sormunen pitää käytettyä tietokonetta jopa parempana vaihtoehtona kuin uutta, koska vanhemmista malleista niin sanotut lapsusviat on korjattu takuuhuollossa. Lisäksi käytettyyn tietokoneeseen saa samalla tapaa kolmen vuoden takuun. Hän onkin ollut Opinsysin kanssa tehtyyn yhteistyöhön enemmän kuin tyytyväinen. ”Kun syksyllä 2021 siirryttiin maksuttomaan toisen asteen opetukseen, jouduimme miettimään hankintojamme uudesta näkökulmasta. Halusimme paitsi edullisen vaihtoehdon lukioon hankittaville tietokoneille, myös kokonaisvaltaisen palvelun opiskelijoillemme.”

Varma valinta

  • Suomen lukioiden tietokonehankinnat tuottavat vuosittain jopa yli viiden miljoonan kilogramman hiilidioksidipäästöt.
  • Hankkimalla käytettyjä tietokoneita päästöt voidaan välttää ja säästä samalla kustannuksissa.
  • Opinsys Oy toimittaa asiakkailleen eliittisarjan käytettyjä laitteita, joilla on pitkä elinkaari.
  • Suomalaisten koulujen digitalisaation avainroolissa ovat kuitenkin opettajat, jotka opastavat lapsia laitteiden käyttöön.
  • Opinsys tukee, auttaa ja innostaa opettajia hyödyntämään digitalisaation tuomia opetuskeinoja.

Kansantaloudellista hyötyä

Kuopion lukio-opetuksen palvelualue katsoi järkeväksi kilpailuttaa tietokoneet ja sen tuloksena päätyi käyttämään käytettyjä tietokoneita sen sijaan, että Kuopion kaupunki olisi ostanut kaikille opiskelijoilleen uudet tietokoneet. ”Karkean laskutoimituksen mukaan nykyinen toimintatapamme tuo meille 1,6 miljoonan euron säästön kolmen vuoden ajanjaksolla. Se on mittaluokassaan erittäin merkittävä summa”, Sormunen korostaa. Korhonen on Sormusen kanssa samaa mieltä kierrätyskoneiden kansantaloudellisista hyödyistä. ”Lukioiden tietokonehankinnat maksavat vuosittain noin 18 miljoonaa euroa. Ostettaessa uusia laitteita suurin osa tuosta rahasta valuu ulkomaille, koska Suomessa ei valmisteta tietokoneita. Kun lukio ostaa käytetyn tietokoneen suoma- laiselta yritykseltä koko rahasumma jää Suomen talouteen”, Korhonen sanoo.

Takuu on lupaus laadusta

Yleisen uskomuksen mukaan käytetty laite on kuluneen näköinen. Tosiasiassa käytetty tietokone voi olla lähes uudenveroinen. Joskus sitä on vaikea erottaa jopa uudesta. Opinsys on määritellyt laatuvaatimukset, jotka myyntiin tulevien tietokoneiden on täytettävä. Se takaa koneiden korkean laadun. Paras palaute, jonka Opinsys on asiakkaalta koskaan saanut koneen ulkonäköön liittyen on se, kun asiakas soitti ja sanoi saaneensa Opinsysiltä uuden tietokoneen, vaikka oli tilannut käytetyn. ”Tosiasiassa kaikki Opinsysin Lukiolaiskannettavat ovat käytettyjä. Yrityksillä käytössä olleet leasing-koneet, joita myymme, ovat olleet vähällä käytöllä, minkä vuoksi kulumajälkiä ei välttämättä ole”. Opinsys antaa tietokoneisiinsa myös tuntuvan takuun. ”Myöntäessämme myymillemme tuotteille takuun otamme itsellemme ikään kuin laitevalmistajan roolin ja siihen kuuluvan vastuun. Pystymme laskemaan koneiden vikaantumisasteen ja antamaan sitä vastaavan takuun ja palvelut, mitä uuden laitteen valmistaja antaisi. Asiakkaan ei tarvitse miettiä, kuinka monta ylimääräistä konetta hänen tarvitsee ostaa, jotta kone kestää lukiolaisen käytössä koko opintojen suorittamiseen kuluvan ajan”, Korhonen sanoo.

Ylioppilastutkinnon suorittaminen käy sujuvasti toimivilla laitteilla

Abitti on Ylioppilastutkintolautakunnan kehittämä koeympäristö. Sen tarkoituksena on antaa halukkaille, pääasiassa lukion opiskelijoille, mahdollisuus tutustua ylioppilastutkinnon koejärjestelmään. Lukiot hyödyntävän järjestelmää muun muassa kurssikokeita järjestäessään. Ylioppilastutkintolautakunnan erityisasiantuntija Matti Lattu kertoo, että tavoitteena on, että mahdollisimman moni kone toimisi Abitti-järjestelmässä. ”Laitteen hankkijoita, eli koulutuksen järjestäjiä ohjeistetaan Ylioppilastutkintolautakunnasta testaamaan Abitin toimivuus hankittavassa laitteessa”. Abitti-kokeeseen osallistujan tietokone käynnistetään USB-muistiti-kulla olevaan Linux-käyttöjärjestelmään. Useimmat tietokoneet toimivat tällä käyttöjärjestelmällä, mutta eivät kaikki. Ainoa tapa varmistua tietokoneen yhteentoimivuudesta on käynnistää se Abitti-koejärjestelmään USB-muistitikun avulla. Lisäksi tarvitaan tietyt tietokoneen liitännät Abitin käyttöä varten. Abitti-käyttöjärjestelmä vaatii tietokoneelta käynnistyäkseen x64-suorittimen ja vähintään 4 Gt keskusmuistia. Tarvittavia liitäntöjä ovat USB-liitin muistitikulle, Ethernet-verkkoliitäntä ja liitin kuulokkeille. Lukioissa harjoittelu tapahtuu yleensä langattomissa verkoissa. Siksi tietokoneen on hyvä olla kytkettävissä langattomaan WLAN-verkkoon. Maksuttoman toisen asteen opetuksen käyttöönoton myötä moni lukio joutui tarkastelemaan materiaalihankintojaan uudesta näkökulmasta. Tietokoneiden hankinnan ja ylläpidon siirtyessä lukioiden vastuulle mahdollistui käyttäjien arkea helpottavien ratkaisuiden hakeminen. ”Tähän tarpeeseen on nyt Abitissa reagoitu ja järjestelmä on nyt helpompi asentaa suoraan tietokoneelle, jolloin tarve käyttää USB-tikkuja harjoittelussa poistui”, Lattu toteaa. Yleensä järjestelmän päivityskertoja on vuoden aikana kolme. Tietokoneelle asennetun Abitin päivitys on mahdollista myös tarvittaessa automatisoida, jolloin opiskelijan tai lukion ei tarvitse huolehtia USB-tikkujen päivityksestä.