Smart Board – haasteiden selätys

Opinsysin tuotekehityksessä yksi tämän syksyn syventymisen kohde oli Smart Board-laitteiden kanssa havaitut haasteet. Erilaiset epäselvät jumiutumiset ja laitteen kosketuksen tunnistamiseen liittyvät häiriöt vaivasivat varsin pitkään asiakkaitamme ja siten myös...

Opinsysin tutkimus- ja kehitystyö

Opinsysin tuottamat palvelut tukeutuvat täysin avoimiin teknologioihin. Siten avoimen lähdekoodin hyödyntäminen ja oman kehitystyömme julkaiseminen samalla periaatteella ovat oleellinen osa palvelumme kehitystä. Jotta kehitystyömme olisi mahdollisimman läpinäkyvää...