Opinsysin tuotekehityksessä yksi tämän syksyn syventymisen kohde oli Smart Board-laitteiden kanssa havaitut haasteet. Erilaiset epäselvät jumiutumiset ja laitteen kosketuksen tunnistamiseen liittyvät häiriöt vaivasivat varsin pitkään asiakkaitamme ja siten myös asiakaspalveluamme. Erilaisia Smarttien kanssa vastaan tulleita ongelmia olivat mm.

  1. Tietokoneiden satunnainen jumiutuminen tai kaatuminen Smarttien ollessa kytkettynä
  2. Smarttaulun kosketusominaisuuden häviäminen kesken käytön

Molemmat ongelmat ovat opetuksen näkökulmasta erittäin kiusallisia. Toteutuessaan ne aiheuttavat välittömästi tilanteen, jossa opetustilanne keskeytyy, huomio kiinnittyy tekniikkaan ja huonolla tuurilla kaikki taululle tehty työ valui hukkaan. Vikatilanteiden toistaminen täysin riippumattomassa ympäristössä oli hankalaa ja osittain siitä johtuen Smartin oma tuotekehitys ei asialle tehnyt ilmoituksista huolimatta mitään.

Syyskuussa Aronetin järjestämän Smart & Linux käyttäjäpäivä-tapahtuman jälkeen haasteisiin päästiin kaikeksi onneksi tutkimaan tarkemmin. Aronetin avustuksella meille järjestyi vapaaseen testikäyttöön Smart Board-laite, jonka avulla ongelmaa pystyttiin selvittämään testilabrassamme. Ongelman aiheuttaja rajautuikin nopeasti ja yksinkertaistettuna se liittyi Smart Boardin tapaan keskustella USB-liitännän kautta linux-käyttöjärjestelmän kanssa. Laitteen kommunikointitapa on hyvin poikkeuksellinen ja se paljastikin linux-käyttöjärjestelmässä olleen virheen.

Tutkimusten pohjalta pystyimme jäljittämään ongelmaan jo tehdyn korjauksen, joka otettiinkin mahdollisimman nopeasti käyttöön. Nyt korjauksen käyttöönoton jälkeen vaikuttaa siltä, että asiakkaidemme laitteet toimivat viimein niin kuin pitääkin. Tietokoneet toimivat vakaasti ja samalla muut siihen liitetyt usb-laitteet toimivat nopeasti.

Smarttaulun kosketusominaisuuden häviämiseen johtaneet syyt ovat tämän myötä myös ainakin selvenneet. Ne johtuvat tyypillisesti joko rikkoutuneesta taulusta, sen kontrollerista tai esimerkiksi liian pitkästä usb-johdosta.

Ongelman teknisemmästä selvityksestä kiinnostuneet voivat lukea aiheesta enemmän seuraavista lähteistä:

 

Seuraava Smart Boardien toimintaa eteenpäin vievä asia on vastikään julkaistu Notebook -ohjelmiston versio 11. Tärkeimpänä ominaisuutena se lisää yhteensopivuutta Windows ja Mac -versioiden kanssa. Nyt käytössä olevassa versiossa (10.3) on ongelmia eri Notebookin versioilla tehtyjen tiedostojen kanssa. Erilaisilla tietokoneilla tehtyjen tiedostojen toiminta ristiin on jatkossa siten vaivattomampaa. Uusi ohjelmisto tukee myös paremmin esimerkiksi uudempien taulujen ominaisuuksia, kuten monen yhtäaikaisen kosketuksen tukea. Opinsys-järjestelmään uusi notebook pyritään saamaan marraskuun aikana.

Tällä hetkellä Smartit vaikuttavat toimivan hyvin ja voimme odottaa mielenkiinnolla uuden Notebookin ominaisuuksia.