Älytaulujen testausurakka on viimein tullut päätökseen ja on aika vetää kokemukset yhteen. Testeissä kiinnitimme erityistä huomiota niiden tekniseen toimivuuteen linuxin kanssa. Emme siis verranneet pedagogista käyttökelpoisuutta tai ohjelmistojen ominaisuuksia, koska niillä ei ole merkitystä mikäli laitteet eivät toimi kunnolla. Tulemme mahdollisesti vertailemaan ohjelmistojen ominaisuuksia myöhemmin, mutta nyt keskityimme vain linux-yhteensopivuuteen ja perustoiminnallisuuteen.

Testattavana meillä oli viisi eri laitetta jotka on listattuna tässä.

  • Promethean Activboard ABV378S300 – Tarkempi raportti
  • MimioTeach + usb hub – Tarkempi raportti
  • Cleverboard 3 – Erillinen artikkeli julkaistaa hieman myöhemmin
  • Cleverboard Dual – Erillinen artikkeli julkaistaa hieman myöhemmin
  • Smart Board SB680 (70″) – Tarkempi raportti

Testitilana toiminut neuvotteluhuone

Laitteet valikoituivat toimittajan harkinnan mukaan ja eivät välttämättä ole uusimpia saatavilla olevia malleja. Saman valmistajan eri taulumalleissa käytetään usein pitkälti samoja tekniikoita, jolloin yhdellä laitteella saadaan jo kohtalaisen hyvä kuva malliston toimivuudesta. Siitä huolimatta emme kuitenkaan voi taata muiden, kuin testissä olleiden laitteiden toimivuutta.

Tuotteina linux-käytössä viimeistellyimpiä testatuista laitteista olivat Smart Board ja Promethean. Niissä linux-tuki oli viimeistellyin ja myös fyysiset laitteet antoivat vakuuttavan kuvan. Kummallekin laitteelle on tarjolla kohtalaisen hyvin paketeidut ohjelmistot, jotka tarjoavat samalla muita edistyneempiä ominaisuuksia. Dymon MimioTeach on myös hyvin kiinnostava tuttavuus. Se onkin liikkuvuutta vaativissa käyttötapauksissa omaa luokkaansa. MimioStudion linux-paketoinnin taso ja suomennoksen puute kuitenkin pudottavat kokonaismielikuvaa. Cleverboardien kanssa meillä oli useita ongelmia ja niissä suurin kompastuskivi on ohjelmiston linux-version keskeneräisyys.

Seuraavaan taulukkoon on koottu kattavampi läpileikkaus testatuista ominaisuuksista eri laitteilla. Lisäksi kukin laite on arvosteltu vielä erikseen omissa artikkeleissa.

Ominaisuus Cleverboard3 Cleverboard Dual Mimio Smart Board Promethean
Laitteen tilan / ongelmien debuggaus / laitetietojen katsominen ohjelmistoista Ei mahdollista käyttäjäystävällisesti. Komentoriviltä mahdollista tulkita tuleeko kynän liiketieto ohjelmalle. Ei mahdollista. Kyllä. Ohjauspaneelissa tieto kytketyistä laitteista. Langaton palikka näkyy omana laitteenaan. Kyllä. Laitetiedot saa näkyviin ohjauspaneelista Kyllä. Tieto kiinni olevista laitteista löytyy ohjauspaneelista
Firmware-päivityksen teko linuxilla Ei tietoa Ei tietoa Kyllä. Automaattinen, kun kytkettiin usb-johto kiinni. Kyllä. Kysyy päivitystä kuplassa. Päivitystä ei testatessa viety loppuun. Ei tietoa
Linux-ajurin toteutus Ei vaadi kernelmoduulia. Ei vaadi kernelmoduulia. Ei vaadi kernelmoduulia. Ei vaadi kernelmoduulia. Vaatii oman kelnelmoduulin. Voi aiheuttaa joissakin kokoonpanoissa ongelmia esim. asennuksen aikana.
Kahden näytön tuki Ei Ei Kyllä, mutta puutteellinen. Toimivuus jotenkin sekava, vaati saman resoluution molempiin näyttöihin toimiakseen. Kyllä. Halutun näytön valinta välilyönnillä näppäimistöllä. Kyllä. Näytön valinta kalibrointiin klikkaamalla oikeassa näytössä hiirellä.
Monen kosketuksen tuki Ei Ei (vain win 7) Ei Ei testilaitteessa. Ottaa keskiarvon, tunnistaa monta sormea, ei sekalaista hyppimistä. Ei toiminut testilaitteessa. ActivInspiressä ilmeisesti tuki tälle, mutta testilaitteessa ei kyniä tätä varten. Toimittajan mukaan tarvitsee päivityksen laitteeseen.
Ohjelmistojen resurssinkulutus Ei ongelmia Ei ongelmia laitevalmistajan ajurilla. Ei aiheuttanut ongelmia testilaitteella. Notebook vei välillä 60% cpu-aikaa. Ei huomattavaa rasitusta. Useita kuvia ja videoita liittäessä vasteajat kuitenkin kasvavat Ei merkittäviä ongelmia.
Kalibroinnin helppous Toiminto käynnistetään Lynxin valikosta. Kynä ei toimi mikäli Lynx ei ole päällä. Alapaneelin kuvakkeesta valitaan kalibrointi. Todella helppo. Kalibroinnin saa helposti aktivoitua suoraan laitteessa olevasta napista. Kalibroinnin saa aktivoitua paneelin Smartboard -kuvakkeen kautta. Todella helppo. Vasemmassa yläkulmassa fyysinen nappi, jota kynällä osoittamalla kalibrointi aktivoituu. Lisäksi kalibrointi käynnistyy alapaneelista.
Piirron vasteaika Piirtojälki tulee merkittävästi kynän perässä Piirtojälki seuraa sormen perässä, mutta viive on aika pieni. Erinomainen. Piirtojälki seuraa kynää välittömästi nopeissakin liikkeissä. Seuraa n. 0,5-1,0s kynän perässä. Nopes on hitaampi piirrettäessä työpöydän päälle kuin Notebookiin. Piirto jälki on kuitenkin tarkka ja ei unohda piirtää kuljettua reittiä. Hyvä. Pieni viive
Kosketuksen tunnistuksen herkkyys Hyvä. Tunnistus tapahtuu kynällä ja herkkyys on hyvä. Epävarma. Tulee helposti virhepainalluksia ja piirtojälki on välillä kulmikasta. Käyttö vaatii hieman opettelua. Hyvä. Kosketus tunnistuu hyvin. Käytettävyyden kannalta kynän pitämä pieni surina toimii tästä hyvänä palautteena. Hyvä, ei tarvitse miettiä oletusasetuksillakaan Vaatii tarkkuutta. Kynän yhtämittainen painaminen tauluun pätkii välillä, jolloin piirrokseen tulee katkoksia. Klikkailuherkkyys hyvä.
Sormella piirto Ei, vain kynällä. Kyllä, tarkoitettu sormella käytettäväksi, vaikka toimii periaatteessa millä tahansa osoitinlaitteella. Ei, vain kynällä. Kyllä. Toimii hyvin. Ei. Laite toimii vain kynillä.
Kynän paikan tunnistuksen tarkkuus Heikko. Kalibrointi nykyohjelmistossa ei toimi kunnolla ja kohdistus menee aina vinoon. Kohtalainen. Esimerkiksi yksittäisen pisteen piirtäminen haastavaa. Hyvä. Heittää lähellä vastaanotinta, muualla erittäin tarkka. Vastaanottimen sijoittamiseen kiinnitettävä huomiota. Hyvä. Heittää vain muutamia millejä osassa taulua. Hyvä.Heittää pari milliä.
Kynän nappien toiminta Kynässä useita nappeja, mutta ei selkeää tietoa voiko esim. määritellä uudelleen. Ei kynää. Hiiren kakkospainike simuloitavissa pitämällä sormea paikallaan noin 2,5 sekuntia. Kaksi nappia ohjelmoitavissa, esim. unix-copy-paste keskinäppäimellä käytettävissä. Ei nappeja kynässä, oikean hiiren napin saa aktivoitua taulussa olevasta napista seuraavaa painallusta varten. Yksi nappi, joka toimii hiiren kakkosnappina. Ei tietoa onko koodattavissa.
Pyyhekumi Ei erillistä Ei erillistä Ei erillistä Kyllä. Erillinen fyysinen muovipalikka. Ei erillistä.
Normaalin Linux-työpöydän ja ohjelmien käytettävyys Heikko. Kalibroinnin epätarkkuus tekee tällähetkellä käyttökelvottomaksi. Kohtalaisen hyvä. Käyttö onnistuu, kun hieman totuttelee. Huono pikkutarkkaan työhön. Erittäin hyvä. Kaksi ohjelmoitavaa nappia mahdollistavat mm. unixin copy-pasten. Tarkkuus ja tuntuma hyviä. Onnistuu kohtuu hyvin. Oikean hiiren napin käyttö vaatii vähän totuttelua, mutta onnistuu suoraan taululla Onnistuu kohtalaisen hyvin. Ongelmana lähinnä kynän liikkeen pätkiminen. Hiiren oikea nappi suoraan kynässä.
Hiiren kursorin seuraaminen ilman painallusta Ei Ei Ei Ei Kyllä, pitämällä kynää muutaman millin päässä taulusta. Kosketus tauluun vastaa hiiren painallusta.
Lisenssien keskitetty hallinta palvelinjärjestelmässä Ei selkeää tapaa/ohjeistusta Ei selkeää tapaa/ohjeistusta Ei selkeää tapaa/ohjeistusta Ei selkeää tapaa/ohjeistusta Ei selkeää tapaa/ohjeistusta

MimioTeach -vastaanotin

Laitteiden ominaisuuksia tarkasteltiin perusominaisuuksien osalta. Huomioitavaa on, että havainnot eivät välttämättä päde laitevalmistajan kaikkiin malleihin, vaan ovat ensisijaisesti sidottu testilaitteisiin. Yksiselitteisesti parasta laitetta joukosta on vaikea nimittää, koska jokaisen erityispiirteet tekevät niistä paremmin soveltuvia käyttäjien mieltymyksen mukaan. Linux-tueltaan paras laite tällä hetkellä lienee kuitenkin Smart Board, jonka kanssa ei tarvinnut juurikaan säätää missään vaiheessa. Keskitettyjä palvelinasennuksia varten jokaisessa ohjelmistossa olisi kehitystarpeena lisenssitiedoston keskitetyn hallinnan mahdollistaminen. Nykyisellään lisenssejä voinee hallita tonkimalla ja tutkimalla ohjelman käytöstä, mutta tähän olisi suotavaa olla tarjolla selkeä tapa. LTSP -järjestelmät ovat kuitenkin maailmanlaajuisesti yleistymässä koulukäytössä.

Firmware -päivitys laitteisiin tehtiin testatessa ainoastaan pakottavassa tarpeessa, eli käytännössä vain Mimion kanssa joka vaati sen toimiakseen. Lisäksi Smart Board ehdotti päivitystä, mutta tätä ei tehty. Suuria eroja ohjelmistojen resurssien kulutuksessa ei käytönaikaisesti havaittu. Yhteisenä ominaisuutena jokaisessa oli, että video- tai flash-elementtejä käytettäessä kuormitus saattoi äkillisesti kasvaa merkittävästi. Normaalikäytössä laitteistotuki ei sinällään aiheuttanut muistinkulutuksen tai muun suorituskyvyn kannalta ongelmia.

Kosketuksen tunnistuksen vasteaika ja herkkyys aiheuttivat ehkä suurimpia laitteiden välisiä suoria eroja. Vasteajalla tässä tapauksessa tarkoitetaan sitä latenssia eli viivettä, joka taululle piirrettäessä ilmenee. Eli yksinkertaisesti sitä tuleeko piirtojälki sormen tai kynän perässä. Pienin viive laitteista oli Mimiossa, jolla piirrettäessä tulee lähes illuusio oikean tussin käytössä. Edes nopeassa liikkeessä piirtojälki ei jäänyt kynän jälkeen. Herkkyydellä taas käsitetään sitä, kuinka herkästi laite kosketuksen tulkitsee kosketukseksi. Esimerkiksi Prometheanin kanssa järjestäen kaikki taulua kokeilleet valittelivat, että kynää pitää käyttää hyvin keskittyneesti, jotta piirtojäljestä tulisi yhtenäinen.

Prometheanissa oli kuitenkin ainoana laitteessa mahdollisuus liikuttaa hiirenkursoria ilman, että samalla simuloitaisiin hiiren ykköspainikkeen painallusta. Tämä onnistui liikuttamalla kynää muutaman millin taulun etupuolella. Vasta kosketus tulkittiin hiiren painallukseksi. Muissa laitteissa kosketus tulkittiin sijainnin siirtämisen lisäksi hiiren painallukseksi.

Seuraavassa taulukossa on tarkasteltu muutamia laitteiden ohjelmistojen yleispiireitä. Mielikuvaan Cleverboardin Lynx 4.0 ohjelmistosta on osin saattanut vaikuttaa hankaluudet laitteiden toimimiseksi saattamisen kanssa.

Ohjelmistojen perusominaisuudet

Lynx 4.0 (Cleverboardit) MimioStudio Smart Notebook Promethean – activinspire
Versio 4.3.21 7.11 10.2 1.5.34144-2
Sivusto Lynx 4
FAQ
Mimio Studio Linux Smart Notebook Promethean
Paketin koko Perus: 152 mt
Kaikki materiaali: 824 mt
Cleverboard Dual with MultiTouch -ajuri 4.63 mt
Englanninkielinen: 142 mt
Kaikki kielet: 369 mt
Ei tarkastettu 141 mt (yhteenlaskettuna ajuri, materiaali, ohjelmistot jne.)
Paketointi bin -asennusohjelma deb-paketointi Deb-paketointi deb -paketointi
Lisenssit (vaativat tarkennusta) Suljettua lähdekoodia. Yhden käyttäjän lisenssin voi asentaa kahdelle koneelle. Yhden pöytäkoneelle ja yhden kannettavalle. Saatavissa myös “site” -lisenssi. Sen sisältö on vielä epäselvä. Suljettua lähdekoodia. Ohjelman saa asentaa rajoittamattomaan
määrään koneita / käyttäjiä. Ohjelmisto aktivoituu Mimio -tuotteella tai product keyllä joka seuraa tuotteen mukana.
Suljettua lähdekoodia. Suljettua lähdekoodia. Personal ja professional -lisenssit. Ilmeisesti asennettavissa vain konekohtaisesti. Lisenssi pitkä ja mutkikas, joten se vaatii tarkempaa perehtymistä.
Tuetut linux-jakelut Linux x86 2.6.27 and greater Fedora 13, 14
openSUSE 11.3
Ubuntu 10.04, 10.10
Debian / Ubuntu 

RPM

Ubuntu 9.10
Ubuntu 10.04
Debian Lenny
Debian Squeeze
Linkat 3
Linex Colegios 2010
ALTLinux
Kielituki mm. Englanti, ruotsi ja suomi. mm. Englanti ja ruotsi. mm. Englanti, ruotsi ja suomi. mm. Englanti, ruotsi ja suomi.
Onko tarjolla tietoa ohjelmiston eroista eri käyttöjärjestelmillä Ei Ei Taulukko. Dokumentissa ei tietoa ajantasaisuudesta. Ei
Kuvien liittäminen Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä
Äänitiedostojen liittäminen Kyllä Kyllä
Videotiedostojen liittäminen Ei toimi. Kyllä Kyllä Kyllä
Flashin liittäminen Kyllä Kyllä
Verho Kyllä Kyllä (ei toimi metacityn compositingin kanssa) Kyllä Kyllä
Valonheitin Kyllä Kyllä (ei toimi metacityn compositingin kanssa) Kyllä Kyllä
Käsialatunnistus Ei Ei Kyllä, mutta keskeneräinen. Tunnistuskieleksi tulee valita saksa. Viimeinen kirjain menee välissä seuraavalle riville. Kyllä, mutta kynän liikkeiden pätkiminen haittaa käyttöä, sanojen tunnistus monin paikoin virheellistä, skandit toimivat.
Muotojen tunnistus Kyllä. Toiminta hieman hidas. Toimii, valmiista yksittäisestä oliosta tai suoraan piirrettäessä Kyllä, toimii suoraan piirrettäessä.
Näytön päälle piirto Screenshotin kautta Kyllä. Ottaa kuvankaappauksen ja tekee siitä piirrettävän layerin vähän kuin smart Käynnistyy nostamalla kynän taulusta ja palautuu, kun kynän laittaa takaisin Vaatii compositing-tuen metacityn gconf-asetuksiin
on-screen-näppäimistö Kyllä Kyllä. Yksinkertaisempi kuin smartissa, ei läpinäkyvä. Kyllä. Ikkuna on läpinäkyvä ja mukana jopa windows-näppäimet + numeronäppäimistö. Taulussa fyysinen nappi, josta käynnistyy. Kyllä, samankaltainen kuin mimiossa

Ohjelmistoista selvitettiin lähinnä niiden perusominaisuudet ja kokeiltiin perustoiminnallisuutta. Ohjelmistojen pedagogisen materiaalin tarjontaan, tuki- tai yhteisöpalveluihin ei kiinnitetty huomiota. Useimmista ohjelmistoista löytyivät periaatteessa samat perustoiminnot ja ne toteuttuvat samantyyppistä toiminta-ajatusta. Jokaisessa ohjelmassa oli mahdollista tehdä esitysgrafiikka ohjelmille (powerpoint, openoffice) tyypillisiä sivuja, joissa oli eri sisällöt. Tehtyjä sivuja voidaan sitten esittää esimerkiksi kokoruututilassa sivukerrallaan. Ohjelmat olivat siten tavallaan esitysgrafiikkaohjelman ja piirto-ohjelman risteytyksiä.

Esimerkkinä perusominaisuuksista toimivat myös ns. verho ja valonheitin -toiminnot. Niiden avulla käyttäjä voi peittää tai näyttää vai rajattuja osia materiaalista.

Jokainen ohjelmistoista on suljettua lähdekoodia, joten ohjelmistojen ongelmista on käytännössä yksin vastuussa valmistaja. Riskinä ohjelmistojen kanssa on etenkin linux-ympäristössä, että jos ohjelmiston kehitys päätettäisiin lopettaa, jäisi asiakkaalle pahimmassa tapauksessa nurkkiin isot kasat toimimatonta romurautaa. Käyttöjärjestelmät kehittyvät kuitenkin nopeasti ja mikäli laitteiston ajuri on tehty huonosti, voi tuki laitteelle loppua hyvinkin nopeasti.

-Antti Sokero