Jyväskylän yliopistolla järjestettiin jälleen Tulevaisuus haastaa oppimisen -seminaari. Olin tänä vuonna mukana puhumassa ohjelmoinnista erityisesti perusopetuksen näkökulmasta. Aihe on selvästi tällä hetkellä kiinnostava, koska tilaisuudessa jouduttiin ottamaan seisomapaikat käyttöön.

Kerroin, mitä ohjelmoinnin tuleminen opetussuunnitelmaan käytännössä tarkoittaa. Kävin ohjelmoinnin osalta läpi opetussuunnitelman perusteet eri luokka-asteilla. Esitin lisäksi esimerkkien kautta, mitä ohjelmoinnin opetus käytännössä on eri luokka-asteilla. Innostus aiheeseen oli tilaisuudessa aistittavissa. Opettajia kohdatessa on kuitenkin havaittavissa jonkinasteista pelkoa tai kynnystä ohjelmointia kohtaan, ymmärrettävistä syistä. Ajattelenkin, että ohjelmointiin liittyvän täydennyskoulutuksen tärkein tehtävä on poistaa ennakkoluuloja ja saada opettajat uskaltamaan. Alakoulutason ohjelmointi ei ole niin vaikeaa, etteikö se onnistuisi kaikilta suomalaisilta opettajilta.

Alustuksessa taustoitin syistä, miksi ohjelmointia pitää opettaa peruskoulussa. Seuraavassa twiitissä viestini on hyvin tiivistetty.

Esitykseni löytyy kokonaisuudessaan seuraavasta osoitteesta: Ohjelmointi perusopetuksessa – Tulevaisuus haastaa oppimisen 2015

Jouni Korhonen