Ruoveden kirkonkylän koulu on yksi Suomen tietotekniikan kärkikouluista. Vuosi sitten 12 koulua valittiin Suomen kärkikouluiksi, joiden tehtävänä on toimia mallina muille.

Kärkikouluhankkeen visiona on yhteisöllinen ja viestinnällinen tulevaisuuden koulu, jossa tieto- ja viestintätekniikka ovat luonteva osa arkea koulun opetus- ja oppimisympäristössä. Tavoitteena on vuoteen 2011 mennessä nostaa Suomen koulut Euroopan kärkeen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä.

Opinsys aktiivisesti mukana kärkikoulujen kehittämisessä

-Kuluneen vuoden aikana olemme saaneet paljon aikaan. Merkittävin muutos on Linux-päätejärjestelmän käyttöönotto. Opinsys räätälöi järjestelmän meille paikalliset tekijät huomioiden ja koulutti sekä opettajat että oppilaat. Palaute järjestelmästä on ollut positiivista ja oppilaat arvostavat koneiden nopeutta, kertoo Ruoveden kirkonkylän koulun rehtori Vesa Hursti.

Opinsys toimitti Ruoveden kouluille Linux-ratkaisun, jolla vanhatkin työasemat saatiin toimiviksi. Näin toteutettiin Ruoveden kouluissa muutenkin hyväksi havaittuja käytänteitä; ekologisuutta, kustannustehokkuutta ja kierrätystä. Aiemmin Ruovedellä on hankittu esimerkiksi kalusteita käytettyinä.

Ruoveden koulujen tietotekniikka esillä helmikuun tapahtumassa

Ruoveden kärkikouluhanke nimettiin ”Tuhkasta timantiksi”. Hanketta suunniteltaessa ajatus oli kehittää tavallisesta suomalaisesta koulusta järkevällä rahankäytöllä edistyksellinen tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävä koulu.

11. helmikuuta 2010 Ruovedellä järjestetään tapahtuma, jossa tietotekniikkaratkaisuja esitellään naapurikunnille. Ratkaisuun pääsee tutustumaan klo 12-18.

Ruoveden kärkikouluhankkeesta voi lukea lisää blogista http://jarkitehdas.blogspot.com

Lisätiedot
Mikko Soikkeli
Opinsys
040 567 0885

Vesa Hursti
Kirkonkylän koulun rehtori
03 486 1415
044 787 1415

Kärkikouluhankkeesta lisää: http://blogs.helsinki.fi/oppiailoakouluun/tvt-koulun-arjessa/

http://wiki.helsinki.fi/display/tvtkoulunarjessa/Home

http://www.arjentietoyhteiskunta.fi/index.phtml?s=31