Opetushallitus on päättänyt opetussuunnitelman perusteista 22.12.2014 (Lehdistotiedote). Matematiikan lisäksi uusissa perusteissa ohjelmointi koskettaa myös käsityö-oppiainetta.

Perusopetuksen ensimmäisinä vuosina ohjelmointiin tutustutaan leikin kautta. Tutustuminen tapahtuu harjoittelemalla vaiheittaisten toimintaohjeiden antamista esim. robottia esittävälle opettajalle.

Suoria lainauksia opetussuunnitelman perusteista (vuosiluokat 1-2):

Oppilaat saavat ja jakavat keskenään kokemuksia digitaalisen median parissa työskentelystä sekä ikäkaudelle sopivasta ohjelmoinnista.

Tutustuminen ohjelmoinnin alkeisiin alkaa laatimalla vaiheittaisia toimintaohjeita, joita myös testataan.

Vuosiluokilla 3-6 matematiikan oppiaineessa oppilaat harjoittelevat ohjelmointia graafisessa ohjelmointiympäristössä. Käytännössä tämä tarkoittaa Scratch:n ja code.org:n tyyppistä ohjelmointia, jossa komennot annetaan hiirellä rahattavilla kuvakkeilla. Lisäksi käsitöissä harjoitellaan ohjelmointia robotiikkaan ja automaatioon liittyen.

Suoria lainauksia opetussuunnitelman perusteista (vuosiluokat 3-6):

Ohjelmointia kokeillessaan oppilaat saavat kokemuksia siitä, miten teknologian toiminta riippuu ihmisen tekemistä ratkaisuista.

T14 innostaa oppilasta laatimaan toimintaohjeita tietokoneohjelmina graafisessa ohjelmointiympäristössä.

Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia graafisessa ohjelmointiympäristössä.

Matematiikan arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi arviota ”hyvä” / arvosanaa kahdeksan: Oppilas osaa ohjelmoida toimivan ohjelman graafisessa ohjelmointiympäristössä.

Harjoitellaan ohjelmoimalla aikaan saatuja toimintoja, joista esimerkkinä robotiikka ja automaatio. Kokeilujen pohjalta tuotetta tai teosta kehitetään vielä eteenpäin.

Vuosiluokilla 7-9 syvennetään ohjelmointitaitoa ja hyödynnetään sitä mm. matematiikan opiskelussa. Lisäksi käsitöissä käytetään sulautettuja järjestelmiä, joka käytännössä voisi tarkoittaa mm. robotin rakentamista.

Suoria lainauksia opetussuunnitelman perusteista (vuosiluokat 7-9):

Ohjelmointia harjoitellaan osana eri oppiaineiden opintoja.

T20 ohjata oppilasta kehittämään algoritmista ajatteluaan sekä taitojaan soveltaa matematiikkaa ja ohjelmointia ongelmien ratkaisemiseen.

Syvennetään algoritmista ajattelua. Ohjelmoidaan ja samalla harjoitellaan hyviä ohjelmointikäytäntöjä. Sovelletaan itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua.

Oppilas osaa soveltaa algoritmisen ajattelun periaatteita ja osaa ohjelmoida yksinkertaisia ohjelmia.

S3 Kokeilu: Käytetään sulautettuja järjestelmiä käsityöhön eli sovelletaan ohjelmointia suunnitelmiin ja valmistettaviin tuotteisiin.

Hienoa, että ohjelmointi saadaan myös osaksi käsitöitä. Tietotekniikan ymmärtämiseen tarvitaan perustietoja myös sähköstä ja elektroniikasta. Käsitöissä nämä kaikki voidaan yhdistää ja lisäksi toteuttaa oppiminen tekemisen kautta.

Lähteet:
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 (pdf)

Jouni Korhonen