Linux-päätteet Kauniaisissa

Alla on kuvattuna tilanne, johon olen törmännyt jo useita kertoja.

Juttelen asiakkaalle, messuvieraalle tai esimerkiksi vanhalle tutulle Opinsysin tarjoamasta linux-pääteratkaisusta. Kuvaan ratkaisun hyötyjä: koneina voidaan käyttää teini-ikäisiä tietokoneita, ohjelmat ovat ylläpidettynä palvelimella, työpisteitä ei erikseen tarvitse ylläpitää, lisenssimaksuja ei ole, ratkaisu säästää rahaa ja on ympäristöystävällinen. Keskustelukumppanini on vakuuttunut: ”Tämähän kuulostaa järkevältä, miksei kaikilla kouluilla ole tällaista ratkaisua käytössä?”

Olen pohtinut tätä kysymystä jälkikäteen rauhassa ja paatoksella. Asiakasmäärämme kasvaa hyvin, mutta miksi palvelu ei myy kuin häkä? Mietittyäni asiaa, nostan kolme rajoittavaa tekijää ylitse muiden:

  • Koulutoimet eivät ole tottuneet ostamaan palvelua ulkopuolelta. Kunnan tietohallinto ja koulujen atk-opettajat vastaavat työasemien toiminnasta. Uusi toimintamalli on vieras ja voi saada osan päättäjistä varuilleen, vaikka ostettava palvelu on laadukas ja hinnaltaan halvempi kuin itse tuotettu.
  • Tietotekniikan aiheuttamat kulut ovat epäselviä tai niitä ei tiedetä lainkaan. Kulurakenteen vertailu on tästä johtuen hankalaa, jolloin asiakas ei saa selvyyttä säästöjensä suuruudesta. Karkea arvio tai myyjän lupaus ei ole tarpeeksi uskottava.
  • Linux aiheuttaa epäilyksiä tai sitä pidetään toisen luokan ratkaisuna. Opettajien asenne on usein: ”Tämä linuxhan voisi olla ihan riittävä työkalu.” Linuxin pedagogisia etuja ei siis nähdä, mutta rajoittavat tekijät muistetaan. Vanhat windows-pohjaiset opetusromput nousevat tärkeiksi, vaikka ohjelmien käyttö olisi minimaalista.

Innovatiiviset asiakkaat ovat edellä mainituista tekijöistä huolimatta siirtyneet linux-pääteratkaisuun. Jatkossa jää nähtäväksi, milloin myös massat lähtevät liikkeelle. Mikä Suomen isoista kaupungeista siirtyy ensimmäisenä käyttämään linuxia koko koulutoimen laajuisesti? Edelläkävijän hattuja olisi vielä jaossa.

Eero Nukari, eero.nukari@opinsys.fi, 050-529 4445