Koulujen opetusteknologia järjestetään uudella tavalla

Oulun kaupunki pilotoi vuosien 2013 – 2015 aikana tietotekniikkapalveluiden järjestämistä uudella tavalla kymmenellä koululla niiden 3 000 oppilaalle. Viime kesästä alkaen Haukiputaan ja Kiimingin koulujen tietotekniikkapalveluita on hoitanut Opinsys Oy.

Sopimuksen mukaan Opinsys vastaa tietokoneiden ja koulujen langattoman lähiverkon toiminnasta. Opettajia on perehdytetty uuteen järjestelmään ja heitä tuetaan ongelmatilanteissa. Myös tarvittavat palvelimet ja langattoman tiedonsiirron tukiasemat kuuluvat sopimukseen. Oulun kaupungin IT-palvelutuottaja Oulun tietotekniikka vastaa edelleen tietoliikenneyhteydestä.

 

Kustannustehokas vaihtoehto

Uuden Oulun kuntaliitoksen yhteydessä Kiimingin ja Haukiputaan koulujen 600 tietokonetta olisi pitänyt uusia. Palvelusopimuksella Opinsysin kanssa uushankinta ja laitteiden asennuskustannukset eliminoitiin. Entiset laiteet kelpaavat käyttöön, koska käytetään erilaista tekniikkaa. Toimivuuden suhteen ei kompromisseja juurikaan tarvittu.

Laitteistojen vaihdon välttämisellä Oulun kaupunki välttyi tässä tapauksessa laitehankinnoilta ja liittyviltä asennuskustannuksilta. Laskennallinen säästö laitteistohankinnoista on 300 000 € tavanomaiseen tietokoneiden 500 € kappalehinnan mukaan, missä ei ole huomioitu asennuskustannuksia. Kustannustehokkuus syntyy mm. laitteiden pidennetystä elinkaaresta sekä vaihtoehtoisen tekniikan käyttökustannuksista. Lopulliset kustannusvaikutukset saadaan selvitettyä pilotin päätyttyä.

 

Koulujen langattomat laitteet laajempaan käyttöön

Osana palvelusopimusta kaikille pilotin kouluille on otettu samalla käyttöön toimintaa tukeva, laajennettu langaton lähiverkko. Järjestelmässä langattomuus on toteutettu poikkeuksellisesti. Tukiasemia kouluilla on noin 350 ja niistä suurin osa on tietokoneeseen kytkettyjä antennilaitteita. Tämän ansiosta on kaapelointeja ja laitteiden hankintoja ei ole kaupungin kustannuksiksi koitunut ollenkaan.

Kouluille langattoman tiedonsiirron käyttöönotto on usein tavallista hankalampaa, koska laitteita voi olla hyvin paljon pienellä alueella ja ne siirtävät tietoa samaan aikaan. Monesti tällaisen verkon rakennus voi muodostua kalliiksi, koska esimerkiksi tukiasemia voidaan tarvita paljon. Palvelusopimuksessa Opinsysin kanssa kaikki langattoman verkon laitteet kuuluvat sopimuksen vakiohintaan.

Järjestelmä perustuu avoimeen lähdekoodiin ja pohjana on Linux. Kyseessä on Opinsys Oy:n koulukäyttöön rakentama kokonaisuus, jolla on jo kymmenen vuoden historia. Käyttäjiä yrityksen palvelulla on Suomessa jo noin 45 000.

 

Lisätietoja antavat:

Jarmo Laitinen, Oulun kaupunki, suunnittelupäällikkö 044-703 8263

Sirpa Tikkala, Oulun kaupunki, opetusteknologian ohjaava opettaja 040-511 5436

Jaakko Järvenpää, Oulun kaupunki, tietohallintoasiantuntija 044-703 1618

Jouni Lintu, Opinsys Oy, toimitusjohtaja 040-777 0412